Der er egen udgang til haven og terrasse til alle boliger.

Husregler.

      HUSREGLER PÅ LADEGÅRDEN - 2016.

 

Ladegården har positive forventninger til sine beboere, at disse – ud fra egen formåen – indgår i forpligtende aftaler med personalet om indholdet og vilkårene for deres ophold i bo og aktivitets tilbuddet. Herunder aktivt, at forholde sig til sin adfærd og indtag af rusmidler, samt deltagelse i daglige aktiviteter og gøremål efter behov. Ladegården har positive forventninger om, at beboeren er indstillet på at samarbejde om, at få et godt liv på Ladegården.

 

Har man behov for hjælp til økonomisk administration, kan dette tilbydes med daglige eller ugentlige udbetalinger.

 

 

1.  Besøgende må ikke indtage alkohol eller ulovlige stoffer på Ladegården – dette kan medføre bortvisning. – Vi forventer, at gæster opfører sig ordentlig overfor Ladegårdens beboere og personale.

2.     Omgang og handel med ulovlige stoffer er ikke tilladt på Ladegården og anmeldes til politiet.

3.     Trusler og vold mod medbeboere og personale er strengt forbudt og anmeldes til politiet.

4.     Udadreagerende adfærd, mobning og beruset tilstand på fællesarealerne er ikke tilladt.

5.     Ladegården har en rygepolitik, der skal overholdes.

6.     Socialt drikkeri accepteres ikke.

 

Oplever personalet, at samarbejdet gennem længere tid ikke fungere, vil opholdet blive revurderet.

 

 

 

____________________________                                               

        Underskrift og dato ny beboer