Ladegårdens medarbejdere har forskellig faglig baggrund som; pædagoger, sygeplejerske, SSA, håndværker, tilsynsf. ass, socialpædagoger.

Onsdagsmad fra grillen.

Organisation

Den alternative boform Ladegården er en selvejende boform under KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark. Ladegården har efter kommunalreformen fået driftsoverenskomst med Randers Kommune.
I Randers Kommune samarbejder Ladegården med driftsområdet Social- og Arbejdsmarkeds Afdelingen, hvor Steinar Eggen Kristensen er direktør og Carsten Wulf socialchef.
Ladegården udgør et alternativt botilbud i henhold til Servicelovens § 107, § 85 og § 104, med lejligheder og tilhørende aktivitetslokaler.

Ledelse. Øverste ledelse er Ladegårdens bestyrelse.
Daglig ledelse. Ladegården ledes i det daglige via MED struktur af forstander og stedfortræder i dialog med medarbejdere, AMR og tillidsrepræsentanter.

Bestyrelse. Ladegården er en selvejende boform under KFUM´s Sociale Arbejde. Bestyrelsen er sammensat af medlemmer udpeget af KFUM´s Sociale Arbejde og Randers Kommune. Formand for Ladegårdens bestyrelse er Vibeke Lyngbye, Lystrup

Medarbejderne er enten social- eller sundhedsfagligt uddannede.
   
Ladegårdens medarbejdere modtager skemalagt faglig supervision. For tiden af Cand. Psyk. Eline Hyldagere og Cand.psych. John Zeuthen superviserer medarbejderne på det faglige med udgangspunkt i neuropædagogisk tænkning.