Sommertur med overnatning.

Sommerfest i Randers.

Samværs og aktivitetstilbuddet på Ladegården -
Lidt om formål og hvad, der tilbydes.

Ladegården er en alternativ boform, der fungerer som et samlet bo- og aktivitetstilbud. På Ladegården er det accepteret, at man lever med et fortsat, men dog kontrolleret misbrug og med nogen grad af problemadfærd. Vi hjælper med at begrænse og med at administrere misbruget og søger via pædagogisk indsats at afgrænse problemadfærden. Vi tilbyder aktiviteter og samvær. Vi hjælper også, hvis den pågældende har behov for omsorg og hjælp til personlig pleje. De indskrevne beboere tilbydes pleje og omsorg med udgangspunkt i den enkeltes behov. Alle Ladegårdens beboere indskrives i både bo- og aktivitetstilbuddet. Vi ønsker at styrke den enkeltes mulighed for personlig udvikling, aktivering og social integration. Vi tilstræber at give et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud, hvor det samlede tilbud bidrager til at give den enkelte en mere selvstændig og harmonisk tilværelse. Dette med respekt for den enkeltes ønsker, behov og muligheder for livsudfoldelse.

Aktiviteterne begynder alle hverdage kl. 10.00 med morgensamling, hvor der er kaffe/the bord med frisk hjemmebagt brød med ost/pålæg. Efter morgensamling er der aktiviteter. Aktiviteterne veksler mellem individuelle og fælles aktiviteter.

Nedenfor ses der eksempler på de aktiviteter der tilbydes for tiden.

Byture med indkøbsmuligheder, hver mandag og torsdag. - Ladegården har sin egen bus.

Sommerferie med flere overnatninger.

Bankospil med præmier.  

Motionsaktivitet 2x ugenligt - motionsrum frit hele ugen.

Spil; skal, backgammon, kortspil

Aktivitetsmøder hvor nye aktiviteter drøftes og aftales. 

Husmøder.               

Program lægges normalt for en måned af gangen.

Der er  tilbud om fællesspisning, 2  måltider om dagen, da sund ernæring er et af aktivitetsafdelingens fokuspunkter. Varm mad tilbydes hver dag kl. 17.30

En gang om måneden er der tilbud om gudstjeneste med samtale over tema valgt af beboerne. Gudstjenester afholdes af vores lokale præster.

Er man ikke så meget til sociale aktiviteter tilbydes desuden individuelle aktiviteter til den enkeltebeboer. Sådanne aktiviteter kan foregå ud af huset eller i beboers lejlighed.

Vi har gode transportmuligheder.

Mange aktiviteter er ture og da vi har gode transportmuligheder køres der ofte.