Motionsaktivitet 2x ugen er noget nyt på Ladegården.

Velkommen til vores hjemmeside!

KFUM's Sociale Arbejde i Danmark og Ladegårdens værdier.


KFUM's Sociale Arbejde i Danmark's formål er på den danske folkekirkes grund
at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker.

- kristen næstekærlighed i praksis
- at omsætte det kristne menneskesyn til handling
- at møde det enkelte menneske der, hvor det er
- at vise omsorg for andre mennesker
- at være til stede, hvor afmagt og modløshed råder
- at være talerør for de mennesker, der ikke er i stand til at tale egen  sag