Fra beskyttet pensionat til alternativ boform.

 Ladegården har en lang forhistorie i Randers. Det hele begyndte i 1976 som, det beskyttede pensionat Fjordgården i Søren Møllersgade. Senere  fra 1995 på adressen Marienborgvej 8 - som beskyttet boform med navnet Ladegården.

Fra 2003 opstod Ladegården, som den boform det er nu. Og fra 2005 med den nye aktivitetsfløj, som et alternativt bo- og aktivitetstilbud for mennesker, der er belastede af et aktivt misbrug af stoffer og alkohol. Mennesker, der efter mange år med misbrug har mistet erhvervsevnen, evnen til at klare sig selv i eget hjem og som heller ikke kan bo på et almindelig plejehjem. Mennesker, hvor det vurderes at alle muligheder for behandling med henblik på afvænning er udtømte.

Lige fra begyndelsen i 1976 har Fjordgården og Ladegården været selvejende og tilknyttet landsforeningen KFUM Socialt Arbejde i Danmark. Se eventuelt www.kfumsoc.dk

Fra 1976 til og med 2006 har Fjordgården og Ladegården haft driftsaftale med Århus Amt. I forbindelse med kommunalreformen har Ladegården fået en ny driftsaftale med Randers Kommune. Se www.randers.dk

Ladegården optager mennesker både fra Randers Kommune og fra andre kommuner.

Ladegården råder over 27 selvstændige boliger.Den aktuelle døgnpris er 1132.- kr.

Ladegården er desuden godkendt til alternativ afsoning jf. straffuldbyrdelseslovens § 78.

 

                        Velkommen til vores hjemmeside

 

Konstitueret forstander på Ladegården
Arne Mortensen
Marienborgvej 8
8930 Randers NØ - tlf. 89-157330
Mail. arne.mortensen@randers.dk Ladegården findes på  www.tilbudsportalen.dk

Randers Kommune
Social- og Arbejdsmarkedsafd.
Visitator Charlotte Thygesen
Laksetorvet 1
8900 Randers - tlf 89-151515


Formand for bestyrelsen
Vibeke Lyngbye
Hyldehaven 35
8520 Lystrup 86-223036